Asarcık Mutlu Son

Asarcık Mutlu Son Sultan

Asarcık Mutlu Son

Asarcık Mutlu Son Royal Thai masajı, Esas masaj, kollar Esas masajı (dış ve Dahil kollar), omuzlar Esas masajı, trapezius masajı, kafa masajı (ön ve geri baş), rektus abdominisine masajdan oluşmaktadır.

Kamu masajı

Kamu masajı, Asarcık Mutlu Son aileye veya umumi halka uygulanan masajı Anlatım eder. Karakteristiğinin Mahalli kültüre bağlı olduğu söylenir. Köylüler için eller, dirsekler, dizler,

ön ayaklar ve ayak kenarlarını kullanarak birbirlerine masaj yapmaları uygundur. çünkü, Kamu masajı Asarcık Mutlu Son Tay toplumunda uzun müddettir iyi bilinmektedir ve yaygındır.